top of page
Sojo-WIT_TRANSP.png

Sojo heeft vele gezichten…
Zo is er Sojo, het
jeugdhuis waar je een pintje kunt drinken op vrijdagavond.
Sojo, de
muzikale hotspot door haar legendarische concertwerking.
Sojo, de
repetitieruimte voor lokale bands.
Sojo als
experimenteerruimte voor nieuwe projecten en het ontdekken van creatieve skills.


Kortom, Sojo is een atypisch jeugdhuis in Kessel-Lo waar experimenteren en Do-it-Yourself centraal staat!

Over: Who We Are
Toog_zpsf9558069 (1).JPG

BIJ SOJO GELOVEN WE IN...

IN PARTICIPATIE

Sojo is er voor én door jongeren. We bieden heel wat activiteiten aan (i.s.m. partners) waarvan de jeugd kan proeven (passieve participatie). Daarnaast zetten we sterk in op actieve participatie. We stellen ons jeugdhuis open voor de jeugd zodat ze zelf activiteiten op kunnen poten zetten. We stimuleren hun ondernemerschap (actieve participatie). 

NABIJHEID EN KLEINSCHALIGHEID

Door ons sterk te verankeren in de buurt en samenwerkingsverbanden aan te gaan met lokale organisaties, zijn we een nabije partner en deel van de buurt. Ook bij het vormgeven van ons aanbod, plaatsen we nabijheid en kleinschaligheid voorop. Zo geven we projecten die nog in een groeifase zitten de mogelijkheid om van onze infrastructuur gebruik te maken en gooien we onze expertise ter zake in de strijd. Op die manier bouwen we mee aan een creatieve, ondernemende regio.

OPEN BLIK

Sojo wil een open jeugdhuis zijn. Onder het motto ‘alles kan’ programmeren en organiseren we een breed gamma aan activiteiten. We stimuleren kruisbestuiving tussen de verscheiden activiteiten en zo worden bruggen tussen verscheidene organisaties geslagen. Sojo neemt op deze wijze haar rol als platform en creatief lab ten volle op. Openheid is voor onze organisatie een belangrijke waarde en een belangrijk criterium om activiteiten en projecten te organiseren en te ondersteunen. Door een divers en open aanbod, vindt iedereen zijn gading en voelt iedereen zich welkom.

PROFESSIONALITEIT

Om bovenstaande principes en activiteiten waar te maken, is een professionele omkadering noodzakelijk. Onze omkadering gaat veel verder dan het aanbieden van de infrastructuur. Het gaat vooral over de inhoudelijke ondersteuning: advies bij het opzetten van activiteiten, doorverwijzen naar de juiste contacten, planning, coördinatie, communicatie met stads- en andere overheidsdiensten, ...

PROJECTWERK

Als jeugdhuis met zin voor engagement verbonden we ons aan het uitwerken van enkele projecten waaronder Scheefdruk, SojoSounds en Prutscafé. Deze projecten hebben elk hun eigen visie en doelstellingen maar we geloven in een ultieme kruisbestuiving tussen vrijwilligers, medewerkers en bezoekers.

bottom of page